Decopomaga - remont gabinetów terapeutycznych dla dzieci | Decoroom

2022-02-01

#DECOPOMAGA REMONTUJEMY GABINETY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dlaczego to robimy?

Zespół Decoroom tworzą w większości rodzice, którzy na co dzień wychowują dzieci, odprowadzają je do szkoły i borykają się z ich problemami. Niektórzy z nas przekonali się na własnej skórze, jak ważna dla młodego pokolenia jest opieka psychologiczna i psychiatryczna, szczególnie teraz w trakcie pandemii.

 

Co więcej...

Psychiatria dziecięca w Polsce jest mocno niedofinansowana. Brakuje szpitali, brakuje specjalistów. Nie brakuje za to małych pacjentów, którzy potrzebują opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w 2020 roku wynika, że w naszym kraju 9 proc. dzieci i młodzieży wymaga pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. To około 630 tysięcy osób poniżej 18. r.ż.

 

Jaką funkcję pełni miejsce, któremu pomagamy?

Poradnia nosi nazwę Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO i należy do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Rozpoczęła swoje działania w kwietniu 2020, pierwsi Pacjenci zaczęli zgłaszać się w maju 2020. Zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dziecięcej ośrodek realizuje swoje działania w ramach pierwszego poziomu referencyjnego, czyli jako środowiskowy ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Skorzystać z pomocy mogą dzieci i młodzież ucząca się do 21 roku życia. Usługi są świadczone w ramach NFZ'u. Rocznie przyjmuje ok. 5 000 Pacjentów.

TOGO zatrudnia 15-stu Psychologów, Psychoterapeutów i Terapeutów Środowiskowych. Udzielają oni pomocy w sytuacjach wynikających m.in. z trudności wychowawczych, zaburzeniach depresyjnych, sytuacji okołorozwodowych, trudności adaptacyjnych dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w problemach w kontaktach rówieśniczych. Placówka współpracuje również z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi, domami samotnej matki, placówkami oświatowymi, domami dziecka.

 

Trzymacie kciuki! 

Ostatnio dodane