Захист персональних даних

На підставі яких правових норм ми обробляємо ваші персональні дані?

Правила, що стосуються захисту персональних даних (далі ODO), викладені, серед іншого, в Регламенті (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних, далі RODO), постанові про захист персональних даних в національному порядку, а також в спеціальних законах (lex specialis) також в національному порядку.
Хто є Адміністратором Ваших персональних даних?
Відповідно до ст. 12 і 13 RODO, тобто права бути поінформованим, повідомляємо, що Адміністратором ваших персональних даних є ТОВ Decoroom з місцезнаходженням за адресою: ul. Nowogrodzka 62 B 02-002 Warszawa або ТОВ Decoroom Kuchnie з місцезнаходженням за адресою: ul. Nowogrodzka 62 B  02-002 Warszawa.
До кого можна звернутися з питань захисту даних?
Надсилати свої запити щодо захисту персональних даних просимо на електронну адресу odo@decoroom.eu.
З якою метою можуть оброблятися ваші персональні дані?
Повідомляємо, що надані вами персональні дані обробляються або можуть оброблятися вищезазначеними Адміністраторами даних для наступних цілей:
 1. надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном щодо власних продуктів та послуг. Правовою підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта даних (стаття 6 поз. 1 а) RODO) або обробка необхідна для цілей, що виникають із законних інтересів, які реалізовуються Адміністратором (стаття 6 поз. 1 f) RODO). Законною метою вважається договір або ділові відносини між сторонами,
 2. надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном, що стосується продуктів і послуг, які належать ТОВ Decoroom Kuchnie. Правовою підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта даних (ст. 6 ч. 1 а) RODO),
 3. надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном, що стосується продуктів і послуг ділових партнерів, які співпрацюють з Адміністраторм даних. Правовою підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта даних (стаття 6 ч. 1 а) RODO),
 4. для контактних цілей, тобто для надання відповідей, зворотного зв’язку на Ваші запитання з питань, пов’язаних з нашими продуктами або послугами. Правовою підставою для обробки персональних даних є законний інтерес, який переслідує Адміністратор (стаття 6 ч.1 f) RODO). Законною метою вважається надання відповідей на поставлені Вами запитання,
 5. з метою підготовки нашої пропозиції. Правовою підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта даних (стаття 6 ч. 1  a) RODO),
 6. для цілей, пов’язаних з укладенням та виконанням договору, коли обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних до укладення договору (стаття 6 ч. 1 c) RODO).
Чи Ваші персональні дані передаються або надаються комусь?
Інформуємо, що ваші персональні дані можуть бути передані одержувачам даних, органам або організаціям відповідно до чинного законодавства, а також можуть бути доручені для обробки відповідно до статті 28 RDODO (Контролер, якому доручено обробку персональних даних – обробник, або процесор). Контролер співпрацює лише з тими суб’єктами, які відповідають вимогам RDODO та впровадили відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки довірених персональних даних.
Передача ваших персональних даних до третьої країни (тобто за межі ЄЕЗ)
Повідомляємо, що ваші персональні дані не передаються до третьої країни. У разі передачі персональних даних за межі Європейської економічної зони, така передача може відбуватися лише на умовах статті 46, статті 47 або статті 49 RODO.
Як довго, згідно з принципом тимчасовості, будуть оброблятися ваші персональні дані?
Інформуємо вас про те, що:
 1. або телефоном щодо наших власних продуктів та послуг – протягом невизначеного періоду часу, до моменту відкликання наданої згоди. Інформація про право відкликати згоду в будь-який час без шкоди для законності обробки, що здійснювалася на підставі згоди до її відкликання,
 2. у разі надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном щодо продуктів та послуг, що належать ТОВ Decoroom Kuchnie – на невизначений період часу, поки ви не відкличете свою згоду,
 3. у разі надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової інформації електронною поштою або телефоном, що стосується продуктів і послуг ділових партнерів, які співпрацюють з Адміністратором даних, – на невизначений термін, до моменту відкликання наданої згоди,
 4. з метою контакту, тобто надання відповідей, зворотного зв’язку на ваші запитання з питань, пов’язаних з нашими продуктами або послугами – на час, необхідний для надання вичерпної інформації, і на період, що випливає з чинного законодавства,
 5. з метою підготовки нашої пропозиції – протягом періоду, необхідного для підготовки та представлення Вам її, а також протягом періоду, що випливає з чинних на даний момент правових норм,
 6. з метою укладення та виконання договору – протягом терміну дії договору та періоду, що випливає з чинних правових норм.
Які права має суб’єкт даних?
Інформуємо про право вимагати від Адміністратора доступу до персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних, що стосуються суб’єкта даних, або право на заперечення проти обробки, а також право на перенесення даних.
Хто є контролюючим органом?
Інформуємо про право на подання скарги до наглядового органу, тобто до Управління з питань захисту персональних даних, що знаходиться за адресою: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
За яких обставин надання даних є обов’язковим, а за яких – добровільним?
Повідомляємо, що надання персональних даних є:
 1. у випадку надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном щодо власних продуктів та послуг – добровільним. Ненадання персональних даних може призвести до неможливості надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, щодо власних товарів та послуг по телефону або в електронному вигляді,
 2. у разі надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном, що стосується продуктів і послуг компанії ТОВ Decoroom Kuchnie – добровільним. Ненадання персональних даних може призвести до неможливості надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової інформації, що стосується продуктів і послуг, по телефону або в електронному вигляді від ТОВ Decoroom Kuchnie,
 3. У випадку надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової, електронною поштою або телефоном, що стосується продуктів і послуг ділових партнерів, які співпрацюють з Адміністратором даних, – добровільно. Ненадання персональних даних може призвести до неможливості надсилання комерційної інформації, в тому числі маркетингової інформації, що стосується продуктів і послуг, по телефону або в електронному вигляді, що належать діловим партнерам, які співпрацюють з Адміністратором даних,
 4. для контактних цілей, тобто для надання вам відповідей, зворотного зв’язку на ваші запитання з питань, що стосуються наших продуктів або послуг – добровільно. Ненадання персональних даних призведе до того, що ми не зможемо відповісти на ваші запитання,
 5. для підготовки комерційної пропозиції – добровільно. Ненадання персональних даних призведе до того, що ми не зможемо підготувати та надіслати вам нашу пропозицію,
 6. для цілей, пов’язаних з укладенням та виконанням договору – є договірною вимогою. Ненадання персональних даних призведе до неможливості підготовки та реалізації положень, що містяться в договорі.
Інформація про автоматизовану обробку, включаючи профілювання
Повідомляємо, що, відвідуючи веб-сайт Адміністратора даних, ви не піддаєтеся автоматизованій обробці, в тому числі профайлінгу. У випадку, якщо Адміністратор даних використовує такі інструменти, як файли cookie, інструменти Google Analytics (інформація про принципи профілювання: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html) або інструменти соціальних мереж, таких як Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/cookies), ви будете негайно проінформовані про це.
Що є джерелом даних?
Персональні дані надаються безпосередньо від суб’єкта даних. Якщо персональні дані отримані не безпосередньо від суб’єкта даних, ми повідомимо вас про джерело даних.
Як ми захищаємо персональні дані?

Інформуємо вас, що з метою захисту приватності та персональних даних Адміністратор вжив відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки обробки персональних даних.

З повагою,
Колектив Decoroom Sp. z o.o.